รู้หรือไม่ว่า อัญมณีพลอยบางชนิดมีความเหมือนกับเพชรแท้มาก ด้วยเพราะสีของอัญมณีที่ขาวใสเหมือนดังเช่นเพชรแท้ แต่อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของเพชรแท้และอัญมณีเพชรปลอมก็มีให้เห็นอยู่ ดังนั้นแล้วในวันนี้เราจะนำข้อมูลการสังเกตอัญมณีพลอยเบื้องต้นทั้ง พลอยแท้ และพลอยสังเคราะห์ ที่มีความเหมือนเพชรแท้มาฝากกันค่ะ

1. อัญมณีพลอยธรรมชาติที่มีความคล้ายกับเพชรแท้ สามารถสังเกตได้โดยง่าย เนื่องจากพลอยเหล่านี้มักมีริ้วรอยมลทินแบบธรรมชาติอยู่ในเนื้อพลอย ซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือกล้องที่มีกำลังขยายทั่วไป ซึ่งได้แก่

1.1 เพทาย (Zircon) พลอยชนิดนี้เป็นพลอยธรรมชาติที่สมัยโบราณได้มีการนำมาใช้เลียนแบบเพชรแท้ โดยปกติแล้ว เพทายมีได้หลายสี รวมไปถึงสีขาวใสและมีประกายดังเพชร ข้อสังเกตเมื่อนำเพทายไปเทียบกับเพชรที่มีขนาดเท่าๆกัน เพทายจะมีน้ำหนักมากกว่า มีตำหนิในเนื้อพลอยที่แตกต่างจากเพชรคือ เป็นเส้นคู่ เนื่องมาจากว่าเพทายเป็นพลอยหักเหคู่ ในขณีที่เพชรหักเหเดี่ยว

Photobucket

1.2 แซฟไฟร์สีใส (White Sapphire) เป็นพลอยธรรมชาติเช่นเดียวกัน วิธีแยกแซฟไฟร์ออกจากเพชรคือ ดูจากการเล่นไฟ เมื่อแสงที่สะท้อนจากเพชรจะเกิดสีรุ้งสะท้อนเป็น 7 สี ในขณะที่แซฟไฟร์สีใสจะสะท้อนสีรุ้งได้น้อยมาก

Photobucket

2. อัญมณีพลอยสังเคราะห์ที่มีความคล้ายกับเพชรแท้ เป็นพลอยที่ได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อให้มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกับเพชรจริงมากที่สุด มักมองไม่เห็นตำหนิ หรือถ้ามีตำหนิก็จะเป็นตำหนิที่เล็กมากๆ พลอยสังเคราะห์เหล่านี้ได้แก่

2.1 เพชรรัสเซีย (Synthetic Cubic Zirconia) เป็นพลอยสังเคราะห์ที่นิยมมากที่สุดในการเลียนแบบเพชรแท้ วิธีแยกพลอยชนิดนี้ออกจากเพชรคือ ใช้เครื่องจี้เพชรจี้ดู เนื่องจากพลอยชนิดนี้ไม่มีคุณสมบัติในการนำความร้อนเหมือนกับเพชร

2.2 เพชรโมอีส (Moissanite) เป็นพลอยสังเคราะห์ที่น่ากลัวที่สุด เนื่องจากว่ามีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับเพชรมากที่สุดในขณะนี้ เครื่องจี้เพชรที่อาศัยการนำความร้อนใช้แยกไม่ได้ เพราะโมอีสก็มีคุณสมบัตินำความร้อนได้เหมือนกัน แต่ก็มีบริษัทฯหนึ่งได้คิดค้นเครื่องจี้เพื่อแยกโมอีสนี้ให้ออกจากเพชรได้ ข้อสังเกตุโมอีสจะมีค่าการกระจายแสงสูงกว่าเพชร จึงมีสีรุ้งแตกออกมามากกว่า

2.3 รูทิลสังเคราะห์ (Synthetic Rutile) ลักษณะทางกายภาพคือ มีสีรุ้งมากเนื่องจากการกระจายแสงสูง และสีมักจะติดเหลืองเสมอ

2.4 จีจีจี (G.G.G) เป็นพลอยสังเคราะห์ที่มีการกระจายแสงใกล้เคียงกับเพชร แต่ถ้ามีขนาดเท่ากัน เพชรจะมีน้ำหนักเบากว่ามาก เพราะจีจีจีมีความความถ่วงจำเพาะสูงมาก มักไม่พบในปัจจุบัน

2.5 แย็ก (Y.A.G) เป็นพลอยสังเคราะห์ที่มีการกระจายแสงต่ำกว่าเพชรมาก

จากข้อมูลข้างต้นที่เราได้กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าหากเป็นพลอยธรรมชาตินั้น เราสามารถทำการแยกแยะได้โดยง่าย แต่หากเป็นพลอยสังเคราะห์ที่ทำให้มีความเหมือนหรือคล้ายกับเพชร ซึ่งมักจะมีกระบวนการผลิตที่ทำให้แยกด้วยตาเปล่าไม่ออก จะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือนักอัญมณีศาสตร์ที่ดูผ่านอุปกรณ์ในห้องแล็ปด้วยเท่านั้นจึงจะแยกออกได้ ดังนั้นแล้วหากท่านต้องการซื้อเพชรแท้ครั้งใด ควรต้องขอใบรับรอง หรือ Certificate ที่ระบุทั้งน้ำหนัก สี ความสะอาด และระดับขั้นการเจียระไนด้วยทุกครั้ง หรือหากต้องการซื้อเครื่องประดับอัญมณีที่มีความเหมือนเพชรแท้มาก ในราคาที่ซื้อได้ หรือใส่เป็น Fashion Jewelry ก็สามารถเลือกดูแบบสินค้าของร้านเราได้ค่ะ รับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน ขอขอบคุณข้อมูลจาก Lims The Jewelry

บทความนี้จัดทำโดยร้านเพชร MAYA Jewelry (มาญ่า จิวเวลรี่)ร้านขายเครื่องประดับอัญมณี แหวนเพชร Amandas Diamond สังเคราะห์ แหวนพลอย และเครื่องประดับอื่นๆ ซึ่งขณะนี้กำลังต้องการขยายความสำเร็จ โดยเปิดรับผู้สนใจทำอาชีพอิสระเป็นธุรกิจส่วนตัวกึ่งแฟรนไชส์ หรืออาชีพเสริมสร้างรายได้จำนวนมาก

Photobucket

หลายท่านเกิดความสงสัยว่า อัญมณี เป็นชื่อเรียกของอะไร? พลอยอย่างเดียว หรือเรียกถึงเพชรด้วย แล้วเครื่องประดับหินสามารถเรียกแทนด้วยคำว่าอัญมณีได้หรือไม่ แล้วเครื่องประดับที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก อำพัน ปะการัง ฯลฯ เป็นอัญมณีด้วยหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นแล้วมาดูคำจำกัดความของคำว่า อัญมณี กันค่ะ 

 

อัญมณี หรือ Gemstones ในภาษาไทยนั้นได้บัญญัติศัพท์คำนี้เอาไว้ว่าเป็น รัตนชาติ หรือ แร่, หินบางชนิด หรืออินทรีย์วัตถุ ที่สามารถใช้ตกแต่งเป็นเครื่องประดับได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการอันประกอบไปด้วย ความสวยงาม (Beauty) ความหายาก (Rarity) และความคงทน (Durability) โดยจะเจียระไน (Cutting) แกะสลัก (Carving, Engraving) หรือไม่ก็ได้ 

 

คุณสมบัติของแร่ที่จัดเป็นอัญมณี ประกอบไปด้วย 

 

1. ความสวยงาม (Beauty) คุณสมบัติดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของผู้มองแต่ละท่าน แล้วแต่สายตาของผู้พิจารณาในความงดงามนั้น ยากแก่การกำหนดเฉพาะเจาะจงตายตัว บางคนอาจมองว่าความงามของอัญมณีขึ้นอยู่กับความโปร่งใส มีประกายแวววาว บางคนอาจพิจารณาที่สี หรืออื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของอัญมณีในข้อนี้จะเป็นผลมาจากการรวมคุณสมบัติหลายอย่างรวมกันนั่นเอง 

 

2. ความหายาก (Rarity) คุณสมบัติข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดราคาและคุณค่าของอัญมณี เพราะถ้าอัญมณีชนิดใดมีปริมาณจำกัด คนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของอัญมณีนั้นได้ หรือความต้องการมีมาก แต่อัญมณีนั้นๆมีน้อยหรือเป็นอัญมณีที่มีคุณสมบัติที่หายาก เช่น ขนาดเล็กใหญ่ สีที่สวย ความโปร่งใส หรือมีคุณสมบัติทางแสงที่พิเศษ ก็จะทำให้อัญมณีนั้นๆมีคุณค่าและมีราคาที่มากตามไปด้วย และนอกจากคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อันที่จริงแล้ว คุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวภายในของอัญมณี แต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา อารมณ์ ความต้องการ และความนิยมของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นๆ 

 

3. ความคงทน (Durability) อัญมณีจะต้องมีความสวยงามที่คงทน ไม่เหมือนกับเช่นดอกไม้ ที่ไม่กี่วันก็เหี่ยวแห้งร่วงโรย ดังนั้นแล้วอัญมณีจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

 

ความมีเสถียรภาพทางเคมี เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานต่อการซีดจางของสี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือสารเคมี 

ความแข็ง เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานคงทนต่อการขูดขีด ขัดสี และสึกกร่อน
 

ความเหนียว เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานที่คงทนต่อการแตกกระเทาะ ปริ แตกร้าว

 
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น หินสี เพชร หรือพลอยชนิดต่างๆ รวมไปถึงเครื่องประดับที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก ปะการัง อำพัน และอื่นๆ ไม่ว่าจะมีจุดกำเนิดมาจากไหน แต่หากมีคุณสมบัติทั้งสามข้อตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งนั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Gem and Jewelry Institute of Thailand 

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชร CZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา 

จากที่เราได้เคยพูดถึงเกี่ยวกับอัญมณีและความเชื่อต่างๆไปหลากหลายตอนแล้ว วันนี้เราก็นำบทความทายใจมาให้อ่านกันอีกครั้งค่ะ บทความนี้เกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างหรือรูปทรงอัญมณีที่คุณเลือกสวมใส่ แต่ละรูปทรงนั้นก็มีความหมายเฉพาะตัวบ่งบอกถึงนิสัยของผู้สวมใส่ด้วยนะคะ มาดูกันค่ะว่าจะตรงกับคุณหรือไม่  

1. ชอบอัญมณีรูปร่างกลม แสดงว่าเป็นคนสุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน มีลักษณะความเป็นแม่สูง มีความสามรถในการจัดการเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวและเป็นมิตรกับทุกคนเพราะมีจิตใจที่ดี ถ้าคุณผู้ชายรู้ว่าแฟนของคุณชอบอัญมณีรูปกลมนี้ก็พอจะคาดคะเนนิสัยใจคอได้ และถ้าคูณจะตัดสินใจเลือกเธอ ก็คงไม่ผิดอะไรหวังหรอกค่ะ นอกจากจะได้ภรรยาที่ดีแล้ว คุณอาจได้แม่ไปพร้อมๆกันด้วย (อย่าเพิ่งตกใจกับประโยคนี้นะคะ) ก็เพราะเธอจะทำให้ทุกคนในครอบครัวอบอุ่นใจไปด้วย

Photobucket

2. ชอบอัญมณีรูปไข่ แสดงว่าเป็นผู้ที่เป็นแม่บ้านแม่เรือน สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้อย่างมีระบบและเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน หรือครอบครัว ดั้งนั้นเธอจึงเก่งงานนอกบ้านด้วย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจริงจัง กล้าที่จะตัดสินใจหลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว อันเป็นลักษณะของผู้นำที่ดี ดั้งนั้นจึงสามารถเข้าไปสู่ความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ยาก 

Photobucket

3. ชอบอัญมณีรูปหยดน้ำ นี่ก็เป็นแม่บ้านที่ดีอีกเช่นกัน รู้จักประหยัดมัธยัสถ์ จัดการเรื่องราวในบ้านได้เป็นอย่างดี รักครอบครัวมาก แต่ในขณะเดียวกันก็เก่งเรื่องงานนอกบ้านอีกด้วย มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรอบคอบ สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆเสมอ ทำให้มีความคิดที่ทันสมัยก้าวหน้า ชีวิตจึงมักประสบความสำเร็จ

 

Photobucket

 

4. ชอบอัญมณีรูปหัวใจ แสดงว่าเป็นคนช่างคิดช่างฝัน มักจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอยู่ในหัวใจ บทจะรักก็รักอย่างหวานจ๋อย บทจะเบื่อก็เบื่ออย่างสุดๆ ชอบความสุภาพอ่อนโยนและการเอาใจใส่ และยังเป็นคนมีจินตนาการในทางสร้างสรรค์หรือมีศิลปะในเรื่องต่างๆ ดั้งนั้นเธอเหล่านี้จึงมักมีอาชีพด้านจิตรกร นักประพันธ์ นักแสดง นักร้อง ฯลฯ และมักจะมองเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุ 

Photobucket

 

5. ชอบอัญมณีรูปมาคีส์ คราวนี้ก็จะพบสาวเปรี้ยวแล้วนะคะ เพราะเธอจะเป็นสาวที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหลไปกับความไม่ค่อยเหมือนใครของเธอ ซึ่งเป็นผู้หญิงที่คล่องงาน ขยันที่จะเรียนรู้ไม่ค่อยกลัวใคร กล้าที่จะแสดงออกถึงอารมณ์ของตนเอง และรักความเป็นอิสระสูงมาก แต่ถ้าใครทำอะไรที่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าราวกับเธอก็ระวังให้ดี เพราะความเป็นตัวเองของเธอสูงและไม่กลัวใครนั้นเอง

Photobucket

6. ชอบอัญมณีรูปสี่เหลี่ยม แปลว่าเธอผู้นั้นมักเป็นคนอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัด ชีวิตมีกฎระเบียบมากมายมักจะเป็นนักอุนรักษนิยม ไม่ค่อยยอมรับสิ่งแปลกใหม่ง่ายๆ บางครั้งจึงดูเหมือนคนหัวโบราณ ทั้งๆที่ความจริงแล้วเธอเป็นคนที่มีระเบียบวินัยกับชีวิตและการงานมากกว่า ดังนั้นเธอจึงเป็นแม่บ้านที่มีประสิทธิภาพของครอบครัว และเป็นหัวหน้าควบคุมดูแลกิจการใหญ่ๆได้ดี

Photobucket

7. ชอบอัญมณีรูปทรงแปลกๆ คนกล่มนี้มักมีไม่มากนัก มักมีนิสัยชอบผจญภัย เดินทางท่องเที่ยวแสวงหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิต มีความกระตือรือร้นสูง แคล่วคล่องว่องไว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ ทำให้คนอยู่ใกล้ชิดพลอยมีความสดชืนมีชีวิตชีวาไปด้วย ส่วนเรื่องครอบครัว เธอก็เป็นแม่บ้านที่ดีเช่นกัน แม้จะใช้เงินเก่งไปหน่อยก็ตาม

Photobucket

 

 

อัญมณีเพชรพลอยที่ทุกท่านสวมใส่อยู่หรือที่มีไว้ในครอบครองนั้น เป็นอัญมณีเพชรพลอยรูปทรงไหนกันบ้างคะ แล้วตรงกับลักษณะนิสัยที่เราได้บอกเอาไว้หรือเปล่า สำหรับผู้เขียนแล้วก็ค่อนข้างตรงทีเดียวเชียวค่ะ แต่ขออุบไม่บอกนะคะว่าชอบรูปทรงไหน :) ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Kwanpailin และ diaiam.com 

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชร CZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา