Photobucket

หลายท่านเกิดความสงสัยว่า อัญมณี เป็นชื่อเรียกของอะไร? พลอยอย่างเดียว หรือเรียกถึงเพชรด้วย แล้วเครื่องประดับหินสามารถเรียกแทนด้วยคำว่าอัญมณีได้หรือไม่ แล้วเครื่องประดับที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก อำพัน ปะการัง ฯลฯ เป็นอัญมณีด้วยหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นแล้วมาดูคำจำกัดความของคำว่า อัญมณี กันค่ะ 

 

อัญมณี หรือ Gemstones ในภาษาไทยนั้นได้บัญญัติศัพท์คำนี้เอาไว้ว่าเป็น รัตนชาติ หรือ แร่, หินบางชนิด หรืออินทรีย์วัตถุ ที่สามารถใช้ตกแต่งเป็นเครื่องประดับได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการอันประกอบไปด้วย ความสวยงาม (Beauty) ความหายาก (Rarity) และความคงทน (Durability) โดยจะเจียระไน (Cutting) แกะสลัก (Carving, Engraving) หรือไม่ก็ได้ 

 

คุณสมบัติของแร่ที่จัดเป็นอัญมณี ประกอบไปด้วย 

 

1. ความสวยงาม (Beauty) คุณสมบัติดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของผู้มองแต่ละท่าน แล้วแต่สายตาของผู้พิจารณาในความงดงามนั้น ยากแก่การกำหนดเฉพาะเจาะจงตายตัว บางคนอาจมองว่าความงามของอัญมณีขึ้นอยู่กับความโปร่งใส มีประกายแวววาว บางคนอาจพิจารณาที่สี หรืออื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติของอัญมณีในข้อนี้จะเป็นผลมาจากการรวมคุณสมบัติหลายอย่างรวมกันนั่นเอง 

 

2. ความหายาก (Rarity) คุณสมบัติข้อนี้เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดราคาและคุณค่าของอัญมณี เพราะถ้าอัญมณีชนิดใดมีปริมาณจำกัด คนส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของอัญมณีนั้นได้ หรือความต้องการมีมาก แต่อัญมณีนั้นๆมีน้อยหรือเป็นอัญมณีที่มีคุณสมบัติที่หายาก เช่น ขนาดเล็กใหญ่ สีที่สวย ความโปร่งใส หรือมีคุณสมบัติทางแสงที่พิเศษ ก็จะทำให้อัญมณีนั้นๆมีคุณค่าและมีราคาที่มากตามไปด้วย และนอกจากคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้ว แต่อันที่จริงแล้ว คุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวภายในของอัญมณี แต่เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับกาลเวลา อารมณ์ ความต้องการ และความนิยมของมนุษย์ในช่วงเวลานั้นๆ 

 

3. ความคงทน (Durability) อัญมณีจะต้องมีความสวยงามที่คงทน ไม่เหมือนกับเช่นดอกไม้ ที่ไม่กี่วันก็เหี่ยวแห้งร่วงโรย ดังนั้นแล้วอัญมณีจะต้องมีคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการ ดังต่อไปนี้

 

ความมีเสถียรภาพทางเคมี เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานต่อการซีดจางของสี อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือสารเคมี 

ความแข็ง เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานคงทนต่อการขูดขีด ขัดสี และสึกกร่อน
 

ความเหนียว เป็นคุณสมบัติของอัญมณีที่แสดงถึงความต้านทานที่คงทนต่อการแตกกระเทาะ ปริ แตกร้าว

 
 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น หินสี เพชร หรือพลอยชนิดต่างๆ รวมไปถึงเครื่องประดับที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น ไข่มุก ปะการัง อำพัน และอื่นๆ ไม่ว่าจะมีจุดกำเนิดมาจากไหน แต่หากมีคุณสมบัติทั้งสามข้อตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้น ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งนั่นเอง ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Gem and Jewelry Institute of Thailand 

 

บทความนี้จัดทำขึ้นโดย ร้าน MAYA Jewelry ขายเพชร Amandas ที่ทำจากแร่ Cubic Zirconia ผ่านกระบวนการเจียระไนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด ส่งผลให้น้ำสวยใส ประกายไฟดีเหมือนดังเพชรแท้จนแยกด้วยตาเปล่าไม่ออก มั่นใจได้กับความสวยงามที่ยิ่งกว่าเพชรโคลนนิ่ง แหวนเพชรโคลนนิ่ง หรือเพชร CZทั่วไป ด้วยคุณภาพชิ้นงานจากอิตาลี หากคุณกำลังมองหาเพชรราคาถูก แหวนเพชรราคาถูก ที่ไม่ใช่แหวนเพชรมือสอง เพชรหลุดจำนำ เพชรหลุดจำนำราคาถูก แหวนเพชรหลุดจำนำ หรือแม้แต่เพชรแท้หลุดจำนำ ขอแนะนำ เพชร Amandasจากร้าน MAYA Jewelry เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในใจคุณ รับรองว่า คุ้มเกินคาด คุ้มค่าเกินราคา